Þjónusta

Smávirkjanir

Sérfræðingar Verkís hafa langa reynslu af vinnu við smávirkjanir og veita ráðgjöf á öllum stigum ferlisins.

Síðustu ár hafa margir landeigendur hér á landi velt fyrir sér hvort mögulegt og hagkvæmt sé að virkja ár og læki á jörðum þeirra.

Við gerum flókið ferli einfalt

Sumir vilja tryggja að þeir hafi rafmagn ef raforkukerfið gefur sig, aðrir vilja lækka rafmagnsreikninginn og þá vilja einhverjir afla sér tekna með því að selja rafmagn inn á kerfið.

Jafnvel þó að á eða lækur sé til staðar er misjafnt hversu hagkvæmt er að virkja rennslið. Áður en farið er í kostnaðarsama framkvæmd er því skynsamlegt að kanna hagkvæmni. Áætla þarf rennsli árinnar, meta fallhæð, kanna tengimöguleika og meta umhverfisáhrif.

Til þess að byggja smávirkjun þarf að fara í gegnum ákveðið ferli í kerfinu sem getur verið flókið, þekki maður ekki til. Þar koma sérfræðingar Verkís sterk inn og sjá til að mynda um allar undirbúningsrannsóknir, forathugun og frumhönnun, matskyldufyrirspurn og leigu, rekstur og uppsetningu á mælibúnaði.

Við erum hokin af reynslu þegar kemur að smávirkjunum og tryggjum bestu mögulegu útkomu fyrir verkkaupa.

Nytsamlegir hlekkir

Íslandskort með smávirkjunum (10 MW) sem Verkís hefur komið að

Smávirkjanaúttekt á Vestfjörðum

Smávirkjanabæklingur Verkís

Leiðbeiningar Orkustofnunar fyrir smávirkjanir

Þjónusta

 • Forathugun sem leiðir til hagkvæmnismats
 • Undirbúningsrannsóknir (mælingar á rennsli, könnun jarðlaga og jarðefna, greining vatnasviða)
 • Leiga, rekstur og uppsetning á mælibúnaði
 • Frumhönnun virkjunar (mannvirki, búnaður og orkugeta)
 • Matsskyldufyrirspurn (v. umhverfisáhrifa)
 • Hönnun og innkaup mannvirkja og búnaðar
 • Tenging við dreifiveitur
 • Tenging við rekstur eiganda
 • Þjónusta á framkvæmdatíma og gangsetning
 • Aðstoð á rekstrartíma
 • Ástandsskoðun og endurnýjun

Verkefni

Tengiliðir

Stefán Bjarnason
Byggingarverkfræðingur / Viðskiptastjóri
Svið: Orka og iðnaður
sb@verkis.is

Unnar Númi Almarsson
B.Sc. í umhverfis- og byggingarverkfræði
Svið: Orka og iðnaður
una@verkis.is