Ofanflóðavarnir

Ofanflóðavarnir

 • ofanflodavarnir

Verkís hefur sinnt fjölbreyttum verkefnum og ráðgjöf tengdri snjóflóðamálum.

Fyrirtækið hefur á að skipa reyndum sérfræðingum á þessu sviði sem hafa tekið þátt í mótun á reglum um hættumat og alþjóðlegum viðmiðunarreglum um hönnun ofanflóðavarnargarða, samhliða frumrannsóknum á því sviði. Ennfremur hafa sérfæðingar okkar unnið að úrlausn sérhæfðra verkefna með erlendum sérfræðingum frá Noregi, Frakklandi, Sviss og Austurríki ásamt sérfræðingum Veðurstofu Íslands.

Flest verkefni Verkís hafa tengst hönnun ofanflóðavarna og uppbyggingu þeirra í þéttbýli, m.a. á Flateyri, á Ísafirði, í Neskaupstað, á Patreksfirði og Bíldudal. En einnig ofan einstakra bygginga, s.s. sorpbrennslunnar Funa á Ísafirði, tengivirkis Kárahnjúkavirkjunar í Fljótsdal og Fosshótels á Patreksfirði. Fyrirtækið hefur oftast komið að snjótæknilegri hönnun varna (s.k. frumathugun), en einnig að öðrum stigum framkvæmda, s.s. við verkhönnun sem felur m.a. í sér burðarþols- og jarðtæknilega hönnun, og framkvæmdaeftirliti. Sérfræðingar Verkís hafa setið í hættumatsnefndum á Íslandi og þar lagt mat á áhættu utan þéttbýlis, en Veðurstofa Íslands gefur formlega út hættumat. 

Til ofanflóðs má flokka snjóflóð, krapaflóð, aurflóð og grjótahrun, þar sem dæmi um ofanflóðavarnir eru þvergarðar, keilur, upptakastoðvirki, snjósöfnunargrindur, vindkljúfur og grjóthrunsnet.

Flosi Sigurðsson

 • Flosi Sigurðsson
 • Viðskiptastjóri - stjórnsýslust., heilbrigðisst. og samkomuhús

 • Svið: Byggingar
 • fs@verkis.is

Kristin_martha

 • Kristín Martha Hákonardóttir
 • Byggingarverkfræðingur / Straumfræðingur Ph.D. / Hópstjóri
 • Svið: Orka og iðnaður
 • kmh@verkis.is

Þjónusta

 • Frumathugun vegna varna
 • Gerð kynningarefnis og korta, s.s. ásýndarmyndir mannvirkja í landi
 • Verkhönnun varna
 • Gerð útboðsgagna
 • Framkvæmdaeftirlit og hættumat