Þjónusta

Umhverfismat

Lögum samkvæmt þarf að fylgja ákveðnu ferli við mat á umhverfisáhrifum og við leiðum þig í gegnum það.

Sérfræðingar Verkís hafa mikla þekkingu og reynslu á þessu sviði.

Mat á áhrifum framkvæmdar

Mat á umhverfisáhrifum er lögbundið ferli sem notað er til að meta hvaða áhrif framkvæmd og starfsemi sem henni fylgir hefur á umhverfi, ásamt því að draga eins og kostur er úr neikvæðum áhrifum hennar. Ferlinu er ætlað að tryggja að fyrir liggi mat á umhverfisáhrifum áður en ákvarðanir eru teknar um leyfisveitingar, stuðla að samvinnu hagsmunaaðila og að þátttöku almennings í ákvörðunum um framkvæmdir sem áhrif hafa á umhverfið.

Tilteknar skipulags- og framkvæmdaáætlanir stjórnvalda og breytingar á þeim eru einnig háðar umhverfismati, svo sem svæðisskipulag, aðal- og deiliskipulag og áætlanir á borð við rammaáætlun og samgönguáætlun.

Sérfræðingar okkar hafa áralanga reynslu af umhverfismati framkvæmda. Við höfum skilgreint verklag okkar við matsferlið og leggjum áherslu á markvissa nálgun og gæði þjónustunnar, auk virks samráðs við hagsmunaðila og skýra framsetningu afurða. Þannig náum við góðum árangri. Hjá okkur starfa sérfræðingar með fjölbreyttan bakgrunn og víðtæka þekkingu á þeim sviðum sem nýtast við umhverfismatið.

Verkís hefur unnið að margvíslegum umhverfismatsverkefnum, svo sem vegna vatnsaflsvirkjana, verksmiðja, fiskeldis, samgöngumannvirkja, strenglagna, ofanflóðavarna og efnistöku framkvæmda.

Þjónusta

 • Umhverfismat framkvæmda og skipulagsáætlana
 • Matsskyldufyrirspurnir
 • Rannsóknir og túlkun sérfræðiskýrslna
 • Vöktun og mótvægisaðgerðir vegna áhrifa á lífríki, hljóðstig, loftgæði, vatnsgæði, vatnafar og samfélag
 • Landslags- og ásýndargreiningar
 • Kortagerð, vefsjár

Verkefni

 • Holtavörðuheiðarlína 1
 • Stækkun fiskeldis Stofnfisks við Kalmanstjörn
 • Kísilverksmiðjan í Helguvík
 • Sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi
 • Ísafjarðarhöfn – Sundabakki
 • Einbúavirkjun

Tengiliðir

Hugrún Gunnarsdóttir
Fiskifræðingur M.Sc. / Viðskiptastjóri
Svið: Samgöngur og umhverfi
hug@verkis.is

Þórhildur Guðmundsdóttir
Byggingarverkfræðingur
Svið: Samgöngur og umhverfi
tg@verkis.is