Önnur orkuvinnsla

Önnur orkuvinnsla

 • Raforka

Verkís býður upp á þjónustu vegna orkuvinnslu úr óhefðbundnari orkugjöfum, s.s. sjávarföllum, gasþrýstifalli, lífrænu eldsneyti og lágvarma í tvívökvavirkjunum. 

Sérfræðingar fyrirtækisins fylgjast vel með rannsóknum og þróun í nýtingu nýrra orkugjafa og orkubera og taka þátt í rannsóknarverkefnum eins og kostur er. Fyrirtækið býður ráðgjöf vegna rannsókna, hagkvæmniathugana, hönnunar, innkaupa, eftirlits og prófana. Þjónustuframboðið nær yfir öll fagsvið, mannvirki og búnað og sé þörf á frekari sérhæfðri þekkingu leitum við til erlendra samstarfsaðila fyrirtækisins.

Carine_chatenay_h3-

 • Carine Chatenay
 • Byggingarverkfræðingur / Viðskiptastjóri
 • Svið: Orka og iðnaður
 • cc@verkis.is

Þjónusta

 • Frum- og hagkvæmniathuganir
 • Útreikningar á orkuvinnslugetu, útboð og innkaup
 • Verk- og kostnaðaráætlanir
 • Umhverfis- og skipulagsmál
 • Áhættumat, prófanir og gangsetningar
 • Hönnun mannvirkja, búnaðar og deilihönnun
 • Úttektir, hönnunar- og verkeftirlit