Önnur orkuvinnsla
  • Raforka

Önnur orkuvinnsla

Verkís býður upp á þjónustu vegna orkuvinnslu úr óhefðbundnari orkugjöfum, s.s. sjávarföllum, gasþrýstifalli, lífrænu eldsneyti og lágvarma í tvívökvavirkjunum. 

Sérfræðingar fyrirtækisins fylgjast vel með rannsóknum og þróun í nýtingu nýrra orkugjafa og orkubera og taka þátt í rannsóknarverkefnum eins og kostur er. Fyrirtækið býður ráðgjöf vegna rannsókna, hagkvæmniathugana, hönnunar, innkaupa, eftirlits og prófana. Þjónustuframboðið nær yfir öll fagsvið, mannvirki og búnað og sé þörf á frekari sérhæfðri þekkingu leitum við til erlendra samstarfsaðila fyrirtækisins.

 
Tengiliður:
Carine Chatenay 
Viðskiptastjóri orkusviðs / Byggingarverkfræðingur
cc@verkis.is 

Þjónusta

  • Frum- og hagkvæmniathuganir
  • Útreikningar á orkuvinnslugetu, útboð og innkaup
  • Verk- og kostnaðaráætlanir
  • Umhverfis- og skipulagsmál
  • Áhættumat, prófanir og gangsetningar
  • Hönnun mannvirkja, búnaðar og deilihönnun
  • Úttektir, hönnunar- og verkeftirlit