Vindorka
  • Vindmyllur

vindorka

Þjónusta Verkís nær til allra þátta vindrafstöðva og er þar m.a. um að ræða val á vindrafstöðvum, undirstöður og tenging þeirra við dreifikerfi- og orkuflutningskerfi.

Þróun vindrafstöðva hefur verið hröð undanfarin ár, þannig að orkuverð frá vindrafstöðvum nálgast að vera samkeppnisfært við aðra orku framleiðslu.

Má vænta að uppsetning vindmylla á Íslandi stóraukist á komandi árum og hefur Verkís tekið þátt í mörgum af þeim tilraunaverkefnum sem nú eru í gangi eða hafa verið skoðuð. Í flestum tilfellum hafa það verið hagkvæmniathuganir.

 
Tengiliður:
Carine Chatenay 
Viðskiptastjóri orkusviðs
Byggingarverkfræðingur
cc@verkis.is

Þjónusta

  • Umhverfis- og veðurathuganir
  • Hagkvæmniathuganir og hönnun
  • Útboðsgögn, gerð samninga, innkaup og eftirlit