Verkefnastjórnun

Verkefnastjórnun

  • Verkefnastjorn

Verkís nálgast verkefnastjórnun út frá eðli og þörfum hvers verkefnis fyrir sig.

Almennt talað má skipta verkefnum í tvo flokka eftir því hvort um er að ræða undirbúning verkefnis eða rekstur verkefnis.

Þó að þjónustuþættirnir ákvarðist mikið af þessari frumskiptingu og eðli viðkomandi verkefnis eru þó ákveðnir þættir nánast undantekningalaust til staðar í hverju einasta verkefni.  Þar má nefna þarfagreiningu, skipulagningu, áætlanagerð og eftirlit með framvindu og kostnaði.

Fyrirtækið hefur marga sérfræðinga á sínum snærum fyrir fjölmargar tegundir verkefna, þar með talið hönnunarstjórnun, byggingastjórnun og framkvæmdaeftirlit, fasteignastjórnun og matsstörf hverskonar. Hefur þeim verið falin stjórnun og umsjón fjölda verka, oftast í nánu samráði við verkkaupa.

Góð verkefnastjórn er forsenda góðrar útkomu, hvort heldur sem um er að ræða mannvirkjagerð eða önnur verkefni sem krefjast tryggrar stjórnunar. Verkefnastjórnun er unnin í samræmi við vottaða verkferla sem tryggja rekjanleika samskipta og ákvarðana. Mat á árangri byggist síðan á samanburði á niðurstöðu verkefnisins við fyrirfram skilgreind viðmið.

Susanne Freuler

  • Susanne Freuler
  • Matvælaverkfræðingur / Vörustjórnun B.Sc. / Viðskiptastjóri

  • Svið: Orka og iðnaður
  • suf@verkis.is

Kristján G. Sveinsson

  • Kristján G. Sveinsson
  • Byggingarverkfræðingur 
  • Svið: Orka og iðnaður
  • kgs@verkis.is

Þjónusta