Umhverfismál

umhverfismál

 • umhverfismal

Verkís kemur að mörgum verkefnum á sviði umhverfismála er snúa að áhrifum framkvæmda og áætlana og með hvaða hætti megi draga úr áhrifum þeirra á umhverfið. 

Umhverfismál snerta á flestum fagsviðum fyrirtækisins. Í samfélagi okkar eru umhverfismál og verndun náttúrunnar sífellt mikilvægari og stærri þáttur framkvæmda og skipulags byggðar. Vaxandi álag á náttúru og umhverfi vegna athafna mannsins knýr á um að aukið tillit sé tekið til umhverfismála við gerð skipulagsáætlana, hönnun mannvirkja og rekstur fyrirtækja.

Við undirbúning framkvæmda, gerð skipulagsáætlana og í rekstri fyrirtækja þarf að meta álag á náttúru og umhverfi og með hvaða hætti bregðast eigi við til að draga úr neikvæðum áhrifum. Tryggja þarf að neikvæðum áhrifum af rekstri fyrirtækja á umhverfi og náttúru sé haldið í lágmarki. Umhverfisvernd og umhverfismál koma að flestu sem við tökum okkur fyrir hendur í hinu daglegu lífi, hvort sem það snýr að framkvæmdum eða okkar persónulegu athöfnum. Verkefni fyrirtækisins er að varpa ljósi á álag athafna á umhverfi og samfélag og veita ráðgjöf um hvernig draga má úr álagi.

Hugrun_gunn_h3

 • Hugrún Gunnarsdóttir
 • Fiskfræðingur M.Sc. / Viðskiptastjóri
 • Svið: Samgöngur og umhverfi
 • hug@verkis.is

Elin_vignis

 • Elín Vignisdóttir
 • Landfræðingur M.Sc.
 • Svið: Samgöngur og umhverfi
 • ev@verkis.is

Þjónusta

 • Mengunarrannsóknir
 • Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda
 • Skipulagsmál og vistvæn hönnun mannvirkja
 • Landmælingar, kortagerð og líkanagerð
 • Umhverfis- og öryggisstjórnun
 • Rannsóknir á vatnafari, rofi og setmyndun
 • Lífríkisrannsóknir, landslagsgreiningar og samfélagsleg áhrif